Uvjeti poslovanja

Općeniti uvjeti poslovanja

Općenito

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Osnovni podaci o prodavatelju

Naziv: Međimurka BS d.o.o.

Sjedište: Trg Republike 6, 40 000 Čakovec

Adresa ureda: Kalnička 67, 40 000 Čakovec

Temeljni kapital: 2.000.000,00 kn – uplaćen u cijelosti

Godina osnutka: 1993.

Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN:

Erste&Steiermarkische Bank d.d.,

IBAN: HR95 2402 0061 1000 29049,

SWIFT: ESBCHR22

OIB: 68372221964

MBS: 0451258

Direktor:  Slaven Brzuhalski i Nikola Brzuhalski, direktori

Osnivači/Članovi društva: Stanislav Brzuhalski, član uprave

Osobe ovlaštene za zastupanje: Slaven Brzuhalski, direktor

Broj telefona: +385 40 312 950

Adresa elektroničke pošte: info@medjimurka-bs.hr

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s MEĐIMURKA BS d.o.o., Trg Republike 6, Čakovec, OIB: 68372221964 u svojstvu Prodavatelja.

Pojam Kupca odnose se na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja), ali i na kupce pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, no potonji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na fizičke osobe kao potrošača i na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, jamstvo i servisne uvjete, klub vjernosti, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.medjimurka-bs.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.medjimurka-bs.hr.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.medjimurka-bs.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice  www.medjimurka-bs.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ako je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ako se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati narudžbu kupca, te sve navedeno na stranicama www.medjimurka-bs.hr predstavlja sastavni dio ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka uplata cjelokupni iznos, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ako kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

Ovi Opći uvjeti poslovanja čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljene Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Sadržaj web stranice www.medjimurka-bs.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Svi kupci u web trgovini www.medjimurka-bs.hr s narudžbom prihvaćaju i potvrđuju uvjete poslovanja Međimurke BS d.o.o. Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Europske Unije. Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća uvjete poslovanja, što se potvrđuje narudžbom artikala. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Ukoliko niste suglasni sa uvjetima bilo u cijelosti ili djelomično, molimo da nas o tome obavijestite pismenim putem prije potvrde narudžbe na info@medjimurka-bs.hr .

Cijene su izražene u eurima (sa PDV-om) i vrijede do isteka zaliha. Slike i opisi proizvoda su pripremljeni na način da kupcu točno prenose sve karakteristike proizvoda te se obnavljaju i dodaju ažurno. Svi proizvodi se isporučuju sa jamstvenim listovima, uputama i ostalom dokumentacijom predviđenom zakonom.

Unatoč velikoj pažnji moguće su greške u tekstu i slikama proizvoda a u tom slučaju mjerodavan je navod naših zaduženih zaposlenika za web shop u prodajnom centru u Čakovcu.

Narudžba proizvoda

Proizvode možete naručiti preko web trgovine, maila, telefona, faxa ili u našim trgovinama. Nakon zaprimanja narudžbe šaljemo Vam ponudu po kojoj možete izvršiti uplatu. Ponuđena ponuda se odnosi na gotovinsko ili virmansko plaćanje u punom iznosu.

Zadržavamo pravo da slike i specifikacije proizvoda nisu 100% identične.

Proizvodi iz web trgovine naručuju se putem interneta slijedeći jednostavne upute kako bi ispunili sve potrebne podatke te na kraju potvrdili narudžbu. Pri kupnji na našoj web trgovini kupac može u svakom trenutku prije konačne potvrde odustati od kupovine te se po koracima vratiti na početni katalog proizvoda.

Postupak narudžbe se ostvaruje u 4 jednostavna koraka:

 1. dodati izabrane proizvode u košaricu
 2. prijava korisnika
 3. Postupak narudžbe:
  • Adresa isporuke
  • Način isporuke
  • Način plačanja
  • Potvrda

Kada je postupak narudžbe potvrđen, na Vaš mail poslat ćemo potvrdu o zaprimanju narudžbe. U slučaju da potvrdu ne primite molimo da nas kontaktirate na info@medjimurka-bs.hr.

Dostava

Trošak dostave iznosi 7€, dok je za robu vrijednosti iznad 110€ dostava besplatna. Cijena dostave za vangabaritnu i paletnu robu se razlikuje od uobičajenog troška dostave te ju definiramo na upit.

Rokovi isporuke

Po izvršenoj uplati naručenu robu koju imamo na stanju predajemo na dostavu u roku od 24 sata, a najkasnije u roku od 3 radna dana. Robu koju nemamo na stanju potrebno je čekati 3-45 radnih dana. Ukoliko zbog nekog razloga nismo u mogućnosti izvršiti isporuku naručene robe biti ćete obaviješteni u najkraćem roku te Vam eventualno ponuditi istu robu drugog proizvođača ili sličnu robu drugog proizvođača istih karakteristika, koju možete a i ne morate prihvatiti.

Rok isporuke nakon prikupa od dostavne službe je 3-5 radnih dana.

U slučaju ne mogućnosti isporuke proizvoda i ne prihvaćanja zamjenskog proizvoda izvršiti ćemo Vam povrat novaca. U roku od 45 radnih dana narudžbu nije moguće stornirati, ali ako iz nekog razloga nismo u mogućnosti isporučiti naručenu robu unutar tih 45 radnih dana, tada je po isteku tih 45 dana moguće odustati od narudžbe i dobiti povrat novaca. Novac se vraća beskamatno i na način na koji je uplaćen u roku od najkasnije 7 radnih dana. Isto tako ukoliko kupac ne podigne robu u roku od 45 dana od obavijesti o dospijeću zaključuje se da je kupac odustao od kupnje te se ista roba daje na daljnju prodaju bez povrata novca.

Materijalni nedostaci, Odgovornost za štetu

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.

MATERIJALNI NEDOSTATAK POSTOJI:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata,
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Međimurka BS d.o.o, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.),
 • ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.

Nedostatak na proizvodu, ako je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi u roku od 6 mjeseci od dana kupnje, a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se nedostatak na proizvodu pojavi nakon 6 mjeseci od dana kupnje, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana kupnje, troškove vještačenja snosi trgovac ili kupac, ovisno o rezultatu vještačenja.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati:

a. putem pošte, na adresu: Trg Republike 6,  40 000 Čakovec

b. putem elektroničke pošte, na e-mail adresu: info@medjimurka-bs.hr

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Prigovor mora sadržavati ime i prezime podnositelja prigovora, adresu za dostavu odgovora i datum podnošenja prigovora.

Reklamacije

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena, isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu. Prilikom preuzimanja robe trebate provjeriti točnu vrijednost, količinu i neoštećenost isporučene robe. Svi proizvodi moraju biti u originalnoj tvorničkoj ambalaži neotvarani i neoštećeni. Svojim potpisom kod preuzimanja robe potvrđujete točnost isporuke te preuzimanje proizvoda i popratne dokumentacije (računa,deklaracije,garancije, uputstva..).

Ako je oštećenje prouzročeno prilikom transporta takav proizvod reklamirajte kod dostavne službe, a u svakom slučaju obavijestite i nas. Kod preuzimanja robe od dostavljača, molimo da odmah uz njegovo prisustvo prekontrolirate kvalitetu i kvantitetu pošiljke i u slučaju vidljivih nedostataka odmah reklamirate dostavu i načinite zapisnik, jer dostavne službe Vaš potpis tretiraju kao: “vlastoručnim potpisom potvrđujete da ste pošiljku zaprimili u ispravnom stanju….” tako da pravo na naknadnu reklamaciju na dostavu nemate!

Ukoliko je nedostatak posljedica tvorničke greške isporučiti ćemo Vam novi proizvod bez ikakvih dodatnih troškova u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je oštećenje nastalo nepravilnim korištenjem ili rukovanjem s vaše strane, ili niste zadovoljni proizvodom, troškove zamjene, dostave i ostale manipulativne troškove snosite u cijelosti. U slučaju da roba ima vidljive greške, robu možete reklamirati u roku od 7 dana od dana kupnje u tvorničkoj ambalaži i uz predočenje računa, osim robe koja je oštećena nepravilnim korištenjem ili rukovanjem.

Kupon kod i popusti

Našim Facebook prijateljima i pretplatnicima povremeno darujemo kupon za posebne promocije, pogodnosti i sniženja.

Kupon je najčešće jedna riječ ili niz znakova. Za obračun popusta upišite točan tekst i/ili znakove na kuponu, potvrdite ga – i popust će se automatski obračunati. Polje za upis kupona nalazi se u „Košarici“. Dakle, morate iskoristite ove pogodnosti neposredno prije nego završite Vašu kupovinu.

Kuponi mogu biti ograničeni trajanjem i brojem korištenja. Također popusti mogu biti primijenjeni samo na jedan proizvod, na ograničen izbor proizvoda ili akciju. Proizvodi koji se već nalaze na akciji, na njih u većini slučajeva kupon kod neće biti u mogućnosti primjeniti, osim ako to isključivo nije napomenuto. Sva pravila popusta bit će jasno naznačena prilikom slanja kupona. Ako u bilo kojem trenutku zapnete, rado ćemo Vam pomoći.

U slučaju korištenja različitih popust/kupona, oni se ne zbrajaju već se samo jedan uzima u obzir.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s Međimurkom BS za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Međimurke B d.o.o. S te izvršenim plaćanjem od strane krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi opći uvjeti poslovanja sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između Međimurke BS d.o.o. i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.