Proizvodi

Uvjeti poslovanja

Općenito

Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze Prodavatelja sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje, izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.

Osnovni podaci o prodavatelju

Naziv: Međimurka BS d.o.o.

Sjedište: Trg Republike 6, 40 000 Čakovec

Adresa ureda: Kalnička 67, 40 000 Čakovec

Temeljni kapital: 265.440,00 EUR – uplaćen u cijelosti

Godina osnutka: 1993.

Poslovna banka i broj žiro-računa IBAN:
Erste&Steiermarkische Bank d.d.,

IBAN: HR95 2402 0061 1000 29049,

SWIFT: ESBCHR22

OIB: 68372221964

MBS: 0451258

Direktor: Slaven Brzuhalski i Nikola Brzuhalski, direktori

Osobe ovlaštene za zastupanje: Slaven Brzuhalski, direktor

Broj telefona: +385 40 312 950

Adresa elektroničke pošte: [email protected]

Potrošač, u svojstvu kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s MEĐIMURKA BS d.o.o., Trg Republike 6, Čakovec, OIB: 68372221964 u svojstvu Prodavatelja.

Pojam Kupca odnose se na klasičnog potrošača (fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja), ali i na kupce pravne osobe, obrtnike i trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, no potonji su zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti.

Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na fizičke osobe kao potrošača i na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na glavna obilježja proizvoda, postupak sklapanja ugovora, cijenu proizvoda, način plaćanja i otpremu proizvoda, opis načina isporuke proizvoda i troškove dostave, opće informacije, jamstvo i servisne uvjete, klub vjernosti, odricanje od odgovornosti te trenutak sklapanja ugovora. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač.

Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.medjimurka-bs.hr, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice www.medjimurka-bs.hr.

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.medjimurka-bs.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.medjimurka-bs.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ako je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ako se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.
Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati narudžbu kupca, te sve navedeno na stranicama www.medjimurka-bs.hr predstavlja sastavni dio ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka uplata cjelokupni iznos, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ako kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

Ovi Opći uvjeti poslovanja čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti dostavljene Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.
Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.

Sadržaj web stranice www.medjimurka-bs.hr je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

Svi kupci u web trgovini www.medjimurka-bs.hr s narudžbom prihvaćaju i potvrđuju uvjete poslovanja Međimurke BS d.o.o. Uvjeti poslovanja vrijede za kupce čije se prebivalište nalazi na području Europske Unije. Kupac može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba koja prihvaća uvjete poslovanja, što se potvrđuje narudžbom artikala. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Ukoliko niste suglasni sa uvjetima bilo u cijelosti ili djelomično, molimo da nas o tome obavijestite pismenim putem prije potvrde narudžbe na [email protected] .

Cijene su izražene u eurima (sa PDV-om) i vrijede do isteka zaliha. Slike i opisi proizvoda su pripremljeni na način da kupcu točno prenose sve karakteristike proizvoda te se obnavljaju i dodaju ažurno. Svi proizvodi se isporučuju sa jamstvenim listovima, uputama i ostalom dokumentacijom predviđenom zakonom.

Unatoč velikoj pažnji moguće su greške u tekstu i slikama proizvoda a u tom slučaju mjerodavan je navod naših zaduženih zaposlenika za web shop u prodajnom centru u Čakovc